Illustrator Recovery Kit - Online hulp

Dit programma is bedoeld voor het herstellen van gegevens uit beschadigde Adobe Illustrator bestanden. De makers van Illustrator Recovery Kit (Downloaden) hebben de interface vaan dit programma zo eenvoudig mogelijk gehouden zodat gebruikers zonder ervaring (of met minimale PC vaardigheden) succesvol beschadigde bestanden kunnen herstellen en hiermee kunnen werken. Volg de instructies op het scherm en het programma doet de rest.

Wanneer het programma de gegevens niet in automatische modus kan herstellen kunt u de Send file to developers (Verstuur bestand naar ontwikkelaars) knop gebruiken die onderin het eerste programma scherm staat. Het momenteel geopende bestand zal als bijlage toegevoegd worden aan een nieuw emailbericht (de standaard email cliënt zal worden gebruikt). U kunt eveneens de Send source file opdracht (Verstuur bron bestand) uit het Options (Opties) sectie in het hoofdmenu kiezen. Wanneer het bestand ontvangen is door de klantensupport afdeling van het bedrijf, zullen zij proberen uw gegevens te herstellen en deze gelegenheid aangrijpen de herstel algoritmes van het programma te verbeteren. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen om u verslag te doen van de resultaten van hun pogingen.

De stap-voor-stap handleiding voor Illustrator Recovery Kit

Stap 1. Selecteren van een beschadigd bestand

In de eerste stap van de wizard kunt u het beschadigde bestand dat u wilt herstellen selecteren. Dit kan op de volgende manieren gedaan worden:

  1. Door de bestandsnaam en het pad in het invoerveld te typen dat zich in het midden van het programmascherm bevindt.
  2. Door het standaard dialoog venster te gebruiken die geopend kan worden door op het icoontje rechts van het veld te klikken.
  3. Door een van de eerder gebruikte bestanden te selecteren uit de dropdown-lijst die geopend kan worden door op een kleine knop met een pijltje naar beneden gericht te klikken die in het rechtergedeelte van het invoerveld staat.

Wanneer het bestand geselecteerd is kunt u doorgaan naar de volgende stap.

Stap 2. Analyse van het bestand en gegevensherstel

Deze stap van de wizard is volautomatisch. Illustrator Recovery Kit analyseert de structuur van het bestand en identificeert herstelbare objecten. De duur van dit proces hangt af van de snelheid van uw computer en de grootte van het beschadigde bestand. Het herstelproces kan op ieder gewenst moment afgebroken worden door op de Abort (Afbreken) knop te klikken. Het annuleren van het herstelproces heeft geen effect op het bronbestand, dus u kunt het proces alsnog later uitvoeren. Zodra alle herstel fasen afgerond zijn, zal het programma automatisch doorgaan naar de laatste stap.

Stap 3. De herstelde gegevens opslaan

De laatste stap van het herstelproces is bedoeld voor het opslaan van de herstelde gegevens. Het uitvoerbestand kan op drie manieren worden geselecteerd:

  1. Door de bestandsnaam en het pad in het invoerveld te typen dat zich in het midden van het programmascherm bevindt.
  2. Door het standaard dialoog venster te gebruiken die geopend kan worden door op het icoontje rechts van het veld te klikken.
  3. Door een van de eerder gebruikte bestanden te selecteren uit de dropdown-lijst die geopend kan worden door op een kleine knop met een pijltje naar beneden gericht te klikken die in het rechtergedeelte van het invoerveld staat.

Let wel dat het opgeslagen bestand niet PDF compatibel is en niet verkleind is. Om PDF compatibiliteit toe te voegen evenals compressie dient u Adobe Illustrator te gebruiken.

Stap 4. Bekijk het log van uitgevoerde taken

Wanneer de gegevens opgeslagen zijn, zal het programma een log van uitgevoerde taken weergeven met daarin alle waargenomen objecten: hellingshoeken, symbolen, stijlen, lagen enzovoorts.

U kunt het programma afsluiten door op de Finish (Sluiten) knop te klikken. Gebruikers kunnen ook de Back (Terug) knop gebruiken om terug te gaan naar de vorige fase, de gegevens te bekijken en indien noodzakelijk wijzigingen te maken.

Opties

Het Options (Opties) menu bevat de volgende taken:

  • Send source file (Verstuur bronbestand) - met deze taak kunt u het beschadigde bestand naar de ontwikkelaars sturen indien Illustrator Recovery Kit de gegevens niet kan herstellen in automatische modus. Het momenteel geopende bestand zal als bijlage toegevoegd worden aan een nieuw emailbericht (de standaard email cliënt zal worden gebruikt).
  • View recovery history (Bekijk herstelgeschiedenis)- opent het herstel log bestand.
  • Clear lists / Source files (Wis lijsten / Bronbestanden)- met deze taak kunt u de lijst van beschadigde bestanden waarmee het programma gewerkt heeft wissen. Nadat de opdracht is gegeven, dient u uw intentie om door te gaan te bevestigen door de standaard bevestiging dialoog te gebruiken.
  • Clear lists / Output files (Wis lijsten / Uitvoerbestanden)- met deze taak kunt u de lijst van beschadigde bestanden waarmee het programma gewerkt heeft wissen. Nadat de opdracht is gegeven, dient u uw intentie om door te gaan te bevestigen door de standaard bevestiging dialoog te gebruiken.